Om eBit

eBIT består av 3 selskaper:

 

eBIT Consulting, Orgnr.: 996033198 mva
eBIT Solution, LV-Orgnr.: 40103925744
eBIT Product, Orgnr.: 917 017379 mva

eBIT tilbyr kompetanse og digitale produkter. eBITs kompetanse skal bistå kunden i å frigjøre tid og skape verdi. Verdien skal skapes både gjennom eBITs leveranser og fordi kunden selv for brukt tiden på det som er mest verdifullt for virksomheten.

eBIT selger kompetanse  gjennom:

  • Smidig team med teknisk kompetanse og utviklere som kan bidra til å utvikle, implementere, integrere, drifte, vedlikeholde og forvalte automatiserte prosesser, systemer og digitale løsninger.
  • Konsulenter med lederkompetanse enten det er teamlederkompetanse, eller kompetanse innen prosess- og prosjektledelse, endrings-, personal-, IT- og administrativ ledelse inkl. interimledelse og daglig ledelse. Konsulentene har lang erfaring fra digital transformasjon, test og implementering av nye systemer og prosesser, strategi- og innovasjonsprosesser og kontinuerlig forbedringsarbeid og kvalitetsledelse. Konsulentene har innsikt i mange metoder og har en rekke sertifiseringer, men selskapet legger vekt på å bruke eller kombinere de metoder som er riktig for hver enkelt kunde. Les mer om konsulentene her.

Presentasjon av eBITs konsulenter og andre nøkkelpersoner

Selskapet har for tiden 4 management konsulenter, men er i vekst.

Runi Bergstrom

CEO og Senior Management Konsulent

Med mer enn 30 års erfaring fra IT bransjen og 20 år som program- og prosjektleder har jeg solid erfaring fra store og små prosjekt i offentlig og privat sektor, både inn- og utland. Jeg har innehatt de fleste lederroller innenfor IT-området, både som ansatt og innleid konsulent. min erfaring omfatter alt fra prosjektetablering til ferdig implementering i organisasjonen, og inkluderer anskaffelser, forretningsutvikling, endringsledelse. Jeg har god kunnskap om ulike typer leverandøravtaler og bruken av disse. Som Styreleder, CEO, partner og senior management konsulent i eBITs selskaper er jeg opptatt av å leverer tjenester og digitale produkter som fremmer verdiskaping for våre kunder.

Agnes Beathe Steen Fosse

Senior Management Konsulent

Min interesse for digitalisering som virkemiddel for næringsliv og samfunn ble vekket i 1995 da regionavisene lanserte vis@visen, rubrikkannonser på nettet. I 1997 fikk jeg ansvaret for utvikling og lansering av finn.no. Senere ledet jeg interesseorganisasjonen eforum og utviklet, lanserte og driftet Nsafe, europas første merkeordning for tryggere netthandel. Min erfaring inkluderer samarbeid med ulike departementer og offentlige virksomheter om rammebetingelser for digital transformasjon i næringsliv og offentlig sektor. Som kursutvikler og foredragsholder, samt gjennom deltakelse i offentlig fora og styreverv i bedrifter og interesseorganisasjoner, har jeg engasjert meg i kompetanseutvikling blant annet innen digitalisering, kontinuerlig forbedring, standardisering og endringsledelse. Med over 20 års erfaring som daglig leder og med styreverv og rådgiver i virksomheter og bransjer med høy digitaliseringsgrad, har jeg utviklet solid erfaring og kunnskap. I min rolle som Senior Management Konsulent i eBIT er jeg opptatt av å bistå virksomheter slik at de frigjør tid og skaper verdi gjennom måloppnåelse, kontinuerlig forbedring og innovasjon, med endringsledelse, bruk av data og digitalisering som et vesentlig virkemiddel.

Tommy Johannessen

CIO og Senior Management Konsulent

Som utdannet Sivilingeniør i digitalisering og programmering og med over 20 års erfaring, har jeg hatt en rekke nøkkelroller i IT-bransjen. Dette inkluderer arbeid som programmerer, arkitekt, prosjektleder, teknologisjef og daglig leder. Min erfaring med å starte og omstille selskaper. Som grunder innenfor mediebransjen, avdelingsleder for Knowit, arbeid med større digitaliseringsprosjekt innen retail og offshore og nåværende CTO i Fabel, har jeg tilegnet meg stor innsikt og erfaring i hvordan teknologi kan påvirke selskaper og bransjer. I eBIT, som partner og Senior Management Konsulent, er jeg dedikert til å knytte sammen teknologi og forretning, og fremme kontinuerlig læring og forbedring for våre kunder.

Jørgen Frankplads

Management Konsulent

Med en bakgrunn som utdannet dataingeniør og over 15 års erfaring i IT-bransjen, har jeg hatt varierte roller fra testleder og endringsleder til management konsulent. Min karriere har strukket seg over flere sektorer, inkludert både offentlig og privat sektor. Jeg har vært en del av alt fra store ERP-prosjekter til mindre nisjeprosjekter. I min rolle hos eBit Consulting er jeg dedikert til å tilby kvalitetstjenester og ekspertise innen management consulting og testledelse, for å støtte våre kunder i å frigjøre tid og skape verdi.

Kjersti Rotnes

Administrasjon og økonomi

Med en bakgrunn som utdannet dataingeniør og over 15 års erfaring i IT-bransjen, har jeg hatt varierte roller fra testleder og endringsleder til management konsulent. Min karriere har strukket seg over flere sektorer, inkludert både offentlig og privat sektor. Jeg har vært en del av alt fra store ERP-prosjekter til mindre nisjeprosjekter. I min rolle hos eBit Consulting er jeg dedikert til å tilby kvalitetstjenester og ekspertise innen management consulting og testledelse, for å støtte våre kunder i å frigjøre tid og skape verdi.

Vi kan hjelpe deg – ta kontakt!

Skap verdier gjennom åpenhet

Analyse, redegjørelse og tiltak representerer ikke bare en lovpålagt plikt, men en uvurderlig mulighet for verdiskaping. Kunder og interessenter verdsetter stadig mer samfunnsansvarlige virksomheter. Ved å omfavne Åpenhetsloven og samfunnsansvaret kan virksomheter posisjonere seg som ledende aktører innenfor ansvarlig forretningspraksis. Prosessen bidrar til å strukturere og profesjonalisere virksomheters forretningsdrift, samt bygge en sterk verdibasert, ansvarlig og transparent bedriftskultur. Med riktig fokus vil åpenhet bidrar til forbedring og innovasjon.

Vi bidrar gjerne både til å sikre at bedriften følger lovpålagte krav, og i prosesser for å profesjonalisere, bygge bedriftskultur og fokusere på verdiskaping – kontakt oss via e-post eller send inn kontaktskjemaet nedenfor så tar vi en prat om hvordan. 

FRIGJØR TID – SKAP VERDI !

 

parallax background

Kontakt Oss