Strategi og ledelse

Analyse og kartlegging


Hva er potensialet for din virksomhet?

Hvilke muligheter gir digitalisering, og er det potensial for bærekraftig vekst? Har virksomheten riktig kvalitet og tilstrekkelig flyt i prosessene, eller er det mye å hente på å redusere sløsing med ressurser og økt effektivitet? Er det rom for forbedring eller til og med radikale innovasjoner? Hvilken innstilling har medarbeiderne til endring, og hvordan kan du få dem med deg på fremtidsreisen?​

Skal du skifte eller innføre nye systemer og mangler oversikt over leverandørmarkedet? Kan du bygge videre på eksisterende it-systemer eller kreves det oppgraderinger og tilpasninger før ytterligere utvikling iverksettes. Mange virksomheter har trådt feil fordi nødvendige sårbarhetsanalyser ikke er gjennomført. ​

 

Mulighetene din virksomhet har krever oversikt over hvor dere står nå og hvor dere ønsker å komme. Endringer krever innsikt i rammebetingelser

Forretningsutvikling


Vi bistår våre kunder med å vurdere markedsmuligheter, gjennomføre konkurrentanalyse og beskrive eksisterende virksomhetsprosesser som grunnlag for endringer

Vi bistår i arbeidet med å utvikle nye business case, virksomhetsprosesser, forretningsmodeller og –planer, samt utarbeider beslutningsunderlag for mulige endringer

Vi fokuserer på grensesnittet mellom organisasjon, prosesser, teknologi og virksomhetens rammebetingelser som lover og regelverk.
Vårt mål er å sikre at virksomhetene vi bistår skal oppleve gevinstrealisering i praksis

Frigjør tid med prosessledelse


Som prosessledere bidrar våre konsulenter til å skape et samhandlings- og dialogrom, som gir de involverte muligheter til å utvikle nye løsninger, etablere ny forståelse og å legge grunnlag for beslutninger.

Våre erfarne prosessledere bidrar til å arbeide mot felles mål som skaper eierskap og kreativitet for alle involverte.

Våre konsulenter har erfaring fra mange ulike metodikker eller tilegner seg raskt kundens arbeidsform og metodeverk.

Vi har verktøy for å gjennomføre digitale prosesser og workshops

Frigjør tid med rådgivere


Som rådgivere hos eBIT Consulting, er vi dedikerte til å veilede våre kunder gjennom komplekse digitale utfordringer.

Vi kombinerer vår omfattende ekspertise innenfor digitalisering med inngående forståelse av kundens unike behov for å tilby skreddersydde råd og strategier.

Vårt erfarne team jobber tett med kundene for å identifisere potensialet for digitalisering, finne effektive løsninger og skape en veikart for vellykket implementering. Vi er forpliktet til å være på forkant av den stadig skiftende teknologiske landskapet, slik at våre råd alltid er i tråd med de nyeste trender og beste praksis. Vår visjon som rådgivere er å bidra til at våre kunder oppnår suksess og konkurransefortrinn i den digitale tidsalderen.

Midlertidig ledelse

 

Våre konsulenter kan ta oppdrag som interimsledere. Med sin lange og brede erfaring kan de raskt sette seg inn i nye virksomheter og bidra til et trygt PUFF i riktig retning.

De er Personlige, Uavhengige, Fleksible og Fremtidsrettede (PUFF), og er heller ikke redde for å stå i utfordrende situasjoner som krever vanskelige samtaler eller god dialog med virksomhetens interessenter, ledelsen og medarbeidere
Konsulentene har mange års erfaring som ledere innenfor forskjellige områder. Eksempler på roller er CTO, CMO, daglig leder, prosjekteier og endringsledere.

Våre konsulenter har erfaring fra ulike metodikker som tar sikte på å gi ny retning for organisasjoner og individer

Prosjekt og programledelse

 

Vi har prosjekt- og programledere med lang erfaring fra start til mål med prosjektetablering og anskaffelser til ferdig implementering i organisasjonen. De har erfaring fra ulike store og små prosjekter, for offentlig og privat sektor, innenlands og utenlands.

Ofte er vi Kundens prosjekt eller programleder for å sikre alt fra strategi til vurdering opp mot gevinst- og forretningsmål, definering av mandat og oppstart, anskaffelser, realisering og leveranser, til drift, forvaltning og brukerstøtte. Leveransene har inkludert de fleste teknologier og løsninger i tillegg til de fleste sentrale leverandører i Norge

Våre konsulenter har ulike typer sertifiseringer samt master innen prosjektledelse

Våre konsulenter har den erfaring som skal til for å skape trygghet og fremdrift i prosjekter- og programmer.

Anskaffelser

 

Å anskaffe nye systemer er både tidkrevende og kostbart og er forbundet med risiko. Våre konsulenter har erfaringer fra anskaffelsesprosessen fra A-Å. Dette inkluderer alt fra anskaffelser og avtaleforhandlinger, implementering samt sikre en god leverandør- og avtale governance for områder som utvikling, drift og forvaltning, samt konsulent og tjenestekjøp,

Gjennom vårt arbeid gjennom mange år har vi fått erfaringer med mange ulike avtaletyper både nasjonalt og internasjonalt.

Utvalgte kunder

parallax background

Kontakt Oss