Vi i EBIT tror på at fokus på åpenhet vil bidra til verdiskaping, økt konkurransekraft, sterkere bedriftskultur, engasjerte medarbeidere og en bærekraftig fremtid for alle virksomheter som verdsetter transparens, integritet og etisk og ansvarlig forretningsdrift

Tror du?

 

Analyse, redegjørelse og tiltak som følger av lover som Åpenhetloven og Regnskapsloven, er ikke bare en lovpålagt plikt, men en uvurderlig mulighet for verdiskaping. Kunder og interessenter verdsetter stadig mer samfunnsansvarlige virksomheter. Gjennom åpenhet kan virksomheter posisjonere seg som ledende aktører innenfor ansvarlig forretningspraksis.

  • Arbeid med Åpenhetsloven og samfunnsansvar bidrar til å strukturere og profesjonalisere virksomheters forretningsdrift, samt bygge en sterk verdibasert, ansvarlig og transparent bedriftskultur. Med riktig fokus vil åpenhet bidrar til forbedring og innovasjon.
  • En positiv bedriftskultur tiltrekker seg dedikerte ansatte og skaper stolthet og engasjement blant medarbeiderne. Dette engasjementet er en drivkraft for innovasjon og suksess.
  • Åpenhet omkring virksomheten, ansattes rettigheter og samfunnsansvar gjør ikke bare bedriften attraktiv for talentfulle arbeidstakere, men skaper tillit hos kunder,  investorer og samfunnet generelt. Dette bidrar til å styrke virksomhetens omdømme og goodwill.
  • Å identifisere og adressere potensielle risikoer på en systematisk måte,  reduserer omdømme- og juridiske risikoer. Det fremmer en bærekraftig vekststrategi og gi betydelige konkurransefortrinn.

Dette gjelder alle virksomheter om de er små, større eller store, og om virksomheten er omfattet av regelverket i lovverket eller ikke.

eBIT har selv erfart hvor verdifullt arbeidet med aktsomhetsvurderinger er. Du kan lese vår redegjørelse her. Vi har også laget en side med "Det viktigste du trenger å vite om Åpenhetsloven". Vi håper denne kommer til nytte!

Eksempler på fordeler:

Åpenhetsloven er et resultat av stadig økende krav til etisk og ansvarlig forretningsdrift. Å arbeide med temaene omfattet av åpenhetsloven bidrar ikke bare til å oppfylle lovens krav, men kan også bidra til andre fordeler. 

Sterk bedriftskultur:
Transparens, verdibasert ledelse og bærekraftig forretningsdrift tiltrekker attraktive arbeidskraft og bidrar til stolte, engasjerte og ansvarlige medarbeidere.
Økt konkurransekraft:
Økt tillitt og sterke bedriftskultur bidrar til øker virksomhetens goodwill og gjennomføringsevne.
Bærekraftig Forretningsdrift:
Loven oppmuntrer til bærekraftige forretningspraksiser, som er stadig viktigere i dagens globaliserte verden.
Økt Tillit:
Åpenhetsloven bidrar til å bygge tillit hos kunder, investorer og samfunnet ved å vise virksomhetens forpliktelse til etiske forretningsprinsipper.

Vi kan hjelpe deg – ta kontakt

Enten dere bare vil sikre at virksomheten følger lovpålagte krav, eller dere ønsker prosesser for å profesjonalisere, bygge bedriftskultur og fokusere på verdiskaping.

Vi bidrar gjerne – send oss en e-post eller fyll ut kontaktsskjemaet, så tar vi en prat om hvordan.

FRIGJØR TID – SKAP VERDI !

parallax background

Kontakt Oss