SKAP VERDI MED SMART TEKNOLOGILEDELSE

Teknologiledelse som en tjeneste

eBIT lanserer Teknologiledelse som en tjeneste 

Tjenesten passer for bedrifter som har begrensede ressurser til å selv ansette en fullskala IT-avdeling, selskaper som har varierende behov for kompetanse over tid eller som bare tenger ekstra kompetanse i en begrenset periode. Planlegger du å benytte KI i dine tjenester har vårt fagmiljø den kompetansen du trenger. Å bruke teknologi smart krever en digitalt moden organisasjon. Vi hjelper deg på veien.

Roller innen teknologi og ledelse

 • CIO (Chief Information Officer): En CIO er et selskapets øverste leder innen teknologi og sitter ofte i ledergruppen. Rollen har ansvar datasikkerhet- og styring, porteføljestyring og rådgivning innen bruk av ny teknologi. Dette inkluderer sourcing og infrastruktur, drift, applikasjoner, sikkerhet etc. som skal understøtte forretningsområdene.
 • CDO (Chief Digital Officer): En CDO er en leder som er ansvarlig for adopsjon og vedlikehold av digital teknologi og informasjonssystemer på tvers av et selskap eller annen institusjon. Denne rollen kan også referere til en Chief Data Officer, som er ansvarlig for å håndtere og overvåke analysen av selskapets digitale data
 • CTO (Chief Technology Officer): En CTO er en leder ansvarlig for en organisasjons teknologiske behov samt forskning og utvikling (R&D). De ser på organisasjonens kortsiktige og langsiktige behov og bruker kapital til å gjøre investeringer som hjelper organisasjonen med å nå sine mål. CTOen rapporterer vanligvis direkte til selskapets CIO eller CEO.
 • Prosjektleder: En prosjektleder er ansvarlig for å levere prosjektets resultatmål innenfor rammer knyttet til omfang/kvalitet, tid og kostnad. De fungerer som “prosjektets daglige leder” med ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjektet i henhold til prosjekteierens mandat
 • Testleder: En testleder er ansvarlig for å planlegge, lede, overvåke og rapportere testgjennomføringen for å finne feil og demonstrere kvalitet. De leder arbeidet med test av IT-løsninger og er ofte involvert i å utarbeide teststrategier, testplaner og testrapporter basert på definerte krav
I dag arbeider man ofte heller i smidige team for å utvikle og forbedre med klare mål og fokus på gevinster. Teamleder er da ansvarlig for teamet. Våre medarbeidere har erfaring både som prosjekt- og teamledere. * Bruk av KI: Definisjonene er levert av Bing CoPilot. Teksten er kvalitetssikret og endret av en ledelsekonsulent i eBIT.

Våre tjenester innen teknologi og ledelse

Hvorfor velge oss?

Innovasjon og endringskultur

Vi investerer tid i faglig påfyll og følger med hva som beveger seg. Innovasjon og evnen til å endre seg står sterkt hos våre teknologiledere. Dette vil utfordre og sikre deres selskap for positive endringer som kan frigjøre tid og skape verdi for deres virksomhet.

KI som en assistent

Vi ser på KI som en mulighet til å benytte strukturert og ustrukturert data som kunnskap for en digital assistent. Assistenten vil forstå data og kan bruke den i den daglige jobben som er definert for assistenten. Dette bidrar til effektivitet for hele organisasjonen og hjelper med rutiner som vanligvis oppfølges manuelt (alt for sjeldent). KI blir en assistent som sørger for at vi og hele organisasjonen kan jobbe smart.

Eksempler på hva tjenesten gir trygghet for

 • Guidelines og policy på sikkerhet
 • GDPR og personvern
 • Teknologistrategi
 • Revisjon og audit av teknologiområdet
 • Kvalitet i alle ledd igjennom kontinuerlig forbedring og leveransemottak
 • Prosjektgjennomføring
 • Budsjett og prognose oppfølging
Teknologiledelse er et stor område og listen over er eksempler. Denne utvider seg sammen med KI og skal til enhver tid dekke behovet for teknologiledelse.

Vil du lære mer?

Vi kan være din teknologileder og digitaliseringsressurs. Vi kan være din fullskala IT-avdeling, støtte teknologimiljøet du allrede ta tekonlogileder ansvaret i en kortere eller lenger periodeselskaper så du til en hver tid har den kompetansen selskapet trenger.

Er du nysgjerrig og vil vite mer? Send oss en e-post eller fyll ut kontaktsskjemaet, så tar vi en prat om hvordan.

 

FRIGJØR TID – SKAP VERDI MED TEKNOLOGILEDELSE !

parallax background

Kontakt Oss