eBIT består av 3 selskaper:

eBIT consulting, Orgnr.: 996033198 mva
eBIT consulting er lokalisert i Oslo i lokaler lokalisert sentralt og nær kollektivtransport på Fritjof Nansensplass 4, 0160 Oslo, nær Nasjonalteateret stasjon. Selskapet har 5 ansatte. Runi Lise Bergstrøm etablerte Runicon i 2010. Selskapet byttet navn til eBIT Nordic i 2012. I 2020 byttet selskapet navn til eBIT Consulting og Tommy Johannessen kom inn på eiersiden samme år. Selskapets vedtektsfestede formål er Rådgivning og konsulenttjenester innen utvikling og drift av IT-løsninger. Selskapet er anerkjent for å realisere og operasjonalisere kundenes forretningsstrategi Selskapet er registret i Brønnøysund under næringskode 62.020 Konsulentvirksomhet knyttet til informasjonsteknologi, og er et norsk privat aksjeselskap.
I-standards, LV-Orgnr.: 40103925744 (under endring til eBIT Solution)
I-Standards (fremtidig eBIT Solution) er lokalisert i hjerte av Riga i Skunu Iela 19, LV-1050 Latvia, i gamlebyen like ved domskirken. Selskapet har 25 ansatte. Runi Lise Bergstrøm og Tomm Knudsen etablerte selskapet I-standards i (årstall). Høsten 2023 bytter selskapet navn til eBIT Solution. Runi Lise Bergstrøm er selskapets CEO, og faglig leder er Kārlis Fersters. Selskapet designer, utvikler og vedlikeholder kostnadseffektive IT-løsninger for det nordiske markedet. Gjennom selskapet kan eBit tilby en nearshoring-tjeneste som gir selskaper muligheten til å bygge egne team med utviklere i Latvia, som er 1.5 timer unna Oslo. Nearshoring gir skalerbarhet og fleksibilitet for våre kunder. Vi tilbyr tilgang til høyt kvalifiserte utviklere, samtidig som kostnader kan reduseres. eBIT tar ansvaret for de ansatte og administrasjon, og sikrer at lover og regler blir ivaretatt. All nearshoring styres gjennom eBIT Consulting basert på norsk lov og med kundens domstol i Norge som verneting. Runi Lise Bergstrøm er CEO for begge selskapene.
eBIT product, Orgnr.: 917 017379 mva
eBIT Product er et heleid selskap av eBIT Consulting, selskapet har ikke egne ansatte. Runi Lise Bergstrøm er CEO. Dagens produkter er utviklet av selskapet Iris Oculus AS. Dette selskapet som var etablert av Tommy Johannesen og Linda Lægreid Johannessen, ble i 2023 i sin helhet tatt over av eBIT Product. Selskapets vedtektsfestede formål er utvikling og salg av digitale løsninger og annet som naturlig faller sammen med dette. Selskapet er registret i som Brønnøysund under næringskode 62.010 Programmeringstjenester, og er et norsk privat aksjeselskap.

eBIT tilbyr kompetanse og digitale produkter. eBITs kompetanse skal bistå kunden i å frigjøre tid og skape verdi. Verdien skal skapes både gjennom eBITs leveranser og fordi kunden selv for brukt tiden på det som er mest verdifullt for virksomheten.

eBIT selger kompetanse  gjennom:

  • Smidig team med teknisk kompetanse og utviklere som kan bidra til å utvikle, implementere, integrere, drifte, vedlikeholde og forvalte automatiserte prosesser, systemer og digitale løsninger.
  • Konsulenter med lederkompetanse enten det er teamlederkompetanse, eller kompetanse innen prosess- og prosjektledelse, endrings-, personal-, IT- og administrativ ledelse inkl. interimledelse og daglig ledelse. Konsulentene har lang erfaring fra digital transformasjon, test og implementering av nye systemer og prosesser, strategi- og innovasjonsprosesser og kontinuerlig forbedringsarbeid og kvalitetsledelse. Konsulentene har innsikt i mange metoder og har en rekke sertifiseringer, men selskapet legger vekt på å bruke eller kombinere de metoder som er riktig for hver enkelt kunde. Les mer om konsulentene her.

Presentasjon av eBITs konsulenter og andre nøkkelpersoner

Selskapet har for tiden 4 management konsulenter, men er i vekst.
Runi Bergstrøm. CEO og senior Management Konsulent

Runi Bergstrom, CEO og Senior Management Konsulent

Med mer enn 30 års erfaring fra IT bransjen og 20 år som program- og prosjektleder har jeg solid erfaring fra store og små prosjekt i offentlig og privat sektor, både inn- og utland. Jeg har innehatt de fleste lederroller innenfor IT-området, både som ansatt og innleid konsulent. min erfaring omfatter alt fra prosjektetablering til ferdig implementering i organisasjonen, og inkluderer anskaffelser, forretningsutvikling, endringsledelse. Jeg har god kunnskap om ulike typer leverandøravtaler og bruken av disse. Som Styreleder, CEO, partner og senior management konsulent i eBITs selskaper er jeg opptatt av å leverer tjenester og digitale produkter som fremmer verdiskaping for våre kunder.
Agnes Beathe Steen Fosse, Senior Management Konsulent

Agnes Beathe Steen Fosse, Senior Managment Konsulent

Min interesse for digitalisering som virkemiddel for næringsliv og samfunn ble vekket i 1995 da regionavisene lanserte vis@visen, rubrikkannonser på nettet. I 1997 fikk jeg ansvaret for utvikling og lansering av finn.no. Senere ledet jeg interesseorganisasjonen eforum og utviklet, lanserte og driftet Nsafe, europas første merkeordning for tryggere netthandel. Min erfaring inkluderer samarbeid med ulike departementer og offentlige virksomheter om rammebetingelser for digital transformasjon i næringsliv og offentlig sektor. Som kursutvikler og foredragsholder, samt gjennom deltakelse i offentlig fora og styreverv i bedrifter og interesseorganisasjoner, har jeg engasjert meg i kompetanseutvikling blant annet innen digitalisering, kontinuerlig forbedring, standardisering og endringsledelse. Med over 20 års erfaring som daglig leder og med styreverv og rådgiver i virksomheter og bransjer med høy digitaliseringsgrad, har jeg utviklet solid erfaring og kunnskap. I min rolle som Senior Management Konsulent i eBIT er jeg opptatt av å bistå virksomheter slik at de frigjør tid og skaper verdi gjennom måloppnåelse, kontinuerlig forbedring og innovasjon, med endringsledelse, bruk av data og digitalisering som et vesentlig virkemiddel.
Tommy Johannessen, CIO og Senior Management Konsulent

Tommy Johannessen, CIO og Senior Management Konsulent

Som utdannet Sivilingeniør i digitalisering og programmering og med over 20 års erfaring, har jeg hatt en rekke nøkkelroller i IT-bransjen. Dette inkluderer arbeid som programmerer, arkitekt, prosjektleder, teknologisjef og daglig leder. Min erfaring med å starte og omstille selskaper. Som grunder innenfor mediebransjen, avdelingsleder for Knowit, arbeid med større digitaliseringsprosjekt innen retail og offshore og nåværende CTO i Fabel, har jeg tilegnet meg stor innsikt og erfaring i hvordan teknologi kan påvirke selskaper og bransjer. I eBIT, som partner og Senior Management Konsulent, er jeg dedikert til å knytte sammen teknologi og forretning, og fremme kontinuerlig læring og forbedring for våre kunder.
Jørgen Frankplads, Management Konsulent

Jørgen Frankplads, Management Konsulent

Med en bakgrunn som utdannet dataingeniør og over 15 års erfaring i IT-bransjen, har jeg hatt varierte roller fra testleder og endringsleder til management konsulent. Min karriere har strukket seg over flere sektorer, inkludert både offentlig og privat sektor. Jeg har vært en del av alt fra store ERP-prosjekter til mindre nisjeprosjekter. I min rolle hos eBit Consulting er jeg dedikert til å tilby kvalitetstjenester og ekspertise innen management consulting og testledelse, for å støtte våre kunder i å frigjøre tid og skape verdi.
Kjersti Rotnes, Administrasjon og Økonomi

Kjersti Rotnes, administrasjon og økonomi

eBIT og Åpenhetsoven

eBIT er i vekst, med fortsatt for små til å være omfattet av Åpenhetsloven. I eBIT har vi allikevel gjennomført grundige aktsomhetsvurderinger. Hvorfor?

Fordi vi mener det gjør oss til bedre leverandører av nearshoring tjenester. Vi ønsker at våre kunder skal føle seg trygge når de velger oss. Derfor har vi fokusert på potensielle utfordringer ved å operere i flere land og samarbeide med partnere fra forskjellige kulturer. For eksempel, i Riga, Latvia, der eBIT er lokalisert, utgjør russiske innbyggere 40 % av befolkningen. Dette mangfoldet kan påvirke ytringsfrihet og arbeidsmiljøet. Vi er også oppmerksomme på de ulike lovbeskyttelsene for arbeidstakere i forskjellige land og har egne retningslinjer som sikrer våre ansattes trivsel og arbeidsmoral.

Vårt mål er ikke bare å identifisere utfordringene, men også å løse dem. Vi deler åpent vår redegjørelse "Aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven", på våre hjemmesider. Gjennom denne åpenheten ønsker vi å bygge tillit hos våre kunder og partnere. Vi tror på at kunnskap og innsikt skaper trygghet og tillit. 

Du kan lese rapporten her.

 

 

Vi bistår gjerne - kontakt oss

Er du opptatt av å utløse virksomhetens potensial og ha fokus på verdiskaping og effektiv drift - send oss en e-post eller fyll ut kontaktsskjemaet, så tar vi en prat om hvordan vi kan bistå.

FRIGJØR TID – SKAP VERDI !